Kom geniet die primer saam met ons.

Brooklyn Mall ster-kinikor

8 Augustus 2018

Lana, Adrie, Vivian, Diona en Nixie is vyf uiteenlopende vroue, elkeen blyk die sterk en dinamiese vrou te wees wat die samelewing, insluitend hulself, van hulle verwag, maar inderwaarheid is elkeen van hulle besig om in haar eie “lewensrivier” te verdrink. Daaglikse uitdagings ten opsigte van werk, kinders grootmaak, die alewige geveg met gewigskwessies, depressie, seer en teleurstelling daag hulle dreigend uit om kop bo water te probeer hou.

In desperate pogings om hulle lewens aanmekaar te hou, ontmoet die vyf, heimlik stukkende, vroue mekaar by ’n weeklikse selfhelpgroep. Dié groepterapie slaag nie daarin om die vroue se mure af te breek nie en hul bly daaragter skuil om hulle ware kwesbaarheid en rouheid weg te steek. Die koers waarin hierdie ondersteuningsgroep egter inslaan, is iets waarvoor nie een van hulle voorbereid of gereed is nie.