Voorkom ‘n pes moles op jou plaas met PPM

Deur Terése du Plessis, Entomoloog by Agri Technovation, en Ernst de Beer, Besigheidsontwikkelingsbestuurder by Laeveld Agrochem.

Die opbrengs en kwaliteit van enige gewas wêreldwyd word beïnvloed deur die voorkoms van plae tydens produksie. Aangesien plae en die voorkoms daarvan kan varieer, is dit nie meer aanvaarbaar dat alle plae op dieselfde wyse oor ‘n gegewe oppervlak gediens word nie. Bestuursaksies moet nie net beplan word na aanleiding van wanneer die nodige aksies moet plaasvind nie, maar ook met inagneming van waar dit spesifiek toegepas moet word.

Hierdie benadering tot beplanning is nou moontlik danksy die beskikbaarheid van gevorderde tegnologie wat plaag variasie intensief kan karteer en interpoleer om sodoende die effek daarvan op die opbrengs en kwaliteit van die gewas te kan uitwys.  Produksie inligting wat in die verlede ‘n twee-dimensionele voorkoms van plae gekoppel het aan ‘n tydlyn en in die formaat beskikbaar gemaak is, kan nou in drie-dimensionele formaat aangebied word deur ‘n verdere produksie faktor naamlik lokaliteit, as ‘n derde eienskap te koppel. Deur die lokaliteit akkuraat te identifiseer, is dit nou moontlik om variasie te benut in die bestuur van plae.

PPMTM (Precision Pest Monitoring of te wel  Presisie Plaag Monitering), maak dit nou moontlik om met plaagbeheer te onderskei en diskrimineer tussen kleiner oppervlaktes binne een boord of land. Hierdie diens word verskaf deur Laeveld Agrochem in samewerking met Agri Technovation.

Die tydige opsporing van plae

PPMTM behels die gebruik van ‘n hoë definisie moniteringstelsel wat landbou produsente in staat stel om spesifieke insekplae en siektes in baie fyn besonderhede te monitor.

Met hierdie diens word plaagvoorkoms aan ‘n tydlyn sowel as aan ‘n geografiese koördinaat gekoppel. Deur die interpolasie van die onderskeie datapunte word ‘n baie duidelike beeld van plaagvoorkoms geskep, wat nog nie vantevore gesien is nie.

Op die kaart regs kan gesien word hoe die valskodlingmot oneweredig verspreid voorkom, ooreenkomstig die voorkoms van die natuurlike gasheerplante in die omgewing.

Beduidende voordele van PPMTM

  • Een van die primêre voordele wat hierdie     diens vir kliënte inhou is die tydige opsporing van plae, asook die duidelike uitwysing van die fisiese oorsprong van hierdie plae.
  • Die intensiteit van die plaag sowel as verskuiwingstendense word ook uitgebeeld en sodoende kan praktiese oplossings gebaseer op die werklike toedrag van sake gevind en betyds toegepas word.
  • Die reaksies van plae op gekose beheermaatreëls word visueel uitgebeeld, welke inligting weer gebruik kan word om beheer maatreëls te herevalueer.
  • Dit is maklik en eenvoudig om waar te neem watter areas van lande en/of boorde deur-
    gaans onder hoë of laer plaagdruk verkeer, wat besluite rondom bemarking vereenvoudig.
  • Plae word gedurende die vroeëre stadium van die seisoen aangespreek. Dit lei tot
    kostebesparings asook tot die verdere voordeel van laer residu vlakke van chemiese plaag beheermiddels.                  

PPMTM se praktiese toepassings

Pekanneute is een van die belangrike neutgewasse wat in Suid-Afrika geproduseer word en daarom word daar tans gefokus op die ontwikkeling van PPMTM vir hierdie gewas. ‘n Totaal van sowat 580 000 pekanneut bome
is tydens 2018 in Suid-Afrika geplant en ongeveer 18 200 ton neute is geproduseer. Produksie-areas strek vanaf die Vaalharts-gebied, Tzaneen, Magoebaskloof, Makhado (Louis Trichardt), Levubu, Witrivier, Mbombela
(Nelspruit) en Vrystaat, tot en met die oewer van die Oranjerivier naby Kimberley.

Aanplantings kom ook verspreid voor in Noord-KwaZulu-Natal. Die plae waarop tans gefokus word sluit onder andere die valskodlingmot, karobmot, kokosneut- en stinkbesie en pekanneut-skurfsiekte in. Daar word tans ook spesiale aandag geskenk aan die ontwikkeling van monitering vir die stompneuskewer – een van die grootste bedreigings vir die pekanneut bedryf in Suid-Afrika.

Hierdie stompneuskewer, ook bekend as die polifaag-skietgatboorder, is oorspronklik van Suidoos-Asië en word direk gekoppel aan die patogeniese swam, Fusarium euwallaceae, wat in simbiose met die stompneuskewer saamleef en versprei. Die kewer is die eerste keer in Mei 2017 in Suid-Afrika in die Jan Kempdorp-area aangetref. Sedertdien is dit ook aangetref op plase rondom die Jan Kempdorp-area sowel as in Mbombela, waar dit al groot skade in boorde aangerig het.

Skade word aangerig wanneer die kewer gate in die boom se bas en/of dikker takke boor en die swam inokulum dan sodoende versprei word vanaf die kewer se monddele. Hierdie swam besmet die boom se vaskulêre sisteem, waarna die boom die besmette gedeelte afsonder deur dit spreekwoordelik in ‘n onaktiewe kompartement te plaas. Die boom ‘versmoor’ dus homself soos wat dit sy eie toevoer afsny om die verspreiding van die infeksie te probeer keer.

Alhoewel daar nog nie baie inligting rakende die beheer en/of monitering van hierdie kewer beskikbaar is nie, is Laeveld Agrochem in samewerking met Agri Technovation tans besig met gefokusde navorsing om sodoende gepaste oplossings te kan bied.

Ten slotte

Boerdery gaan oor besluite: Die regte besluit moet op die regte tyd met betrekking tot die regte area of deel van die boerdery geneem word. Regte besluite kan slegs geneem word wanneer die nodige korrekte inligting wat nodig is om die besluit te neem, beskikbaar is.

Dit is weer eens hier waar Laeveld Agrochem leiding neem deur produsente by te staan met goeie besluitneming deur gebruik te maak van  PPMTM – ʼn diens van Agri Technovation wat ook deel vorm van die MyFarmWebTM platform.

Kontak jou naaste Laeveld Agrochem-agent.

Kliek hier vir jou punte.

Laeveld Agrochem’s technology partner, Agri Technovation, launches Airbus’ new technology in S.A.

The launch of Airbus Verde will take Precision Farming to the next level in South Africa. Laeveld Agrochem’s technology partner, Agri Technovation now offers this technology through MyFarmWeb.

Erik de Vries, a director at precision farming consultancy Agri Technovation, says the number and diversity of data points generated by precision agriculture technologies require capable central platforms to allow the information to add value to farming platforms. Also read Erik de Vries’ article: Information overload: Making the most of precision farming data.

Where did it all start?

A few years ago Airbus took a serious look at potential growth areas, and agriculture was identified as an opportunity.  Sky Rubin, who is in charge of sales for Airbus in North America, emphasised that partnerships — not competition – will be the name of the game. The partnership between Laeveld Agrochem, our technology partner Agri Technovation, as well as Airbus now allows South African farmers access to the latest technology through the newly launched MyFarmWeb App.

Airbus’ imagery has been used for decades in partnership with the likes of USDA, SAGARPA, Mexico’s ministry of agriculture, the European Commission and the Food and Agriculture Organisation. Those contracts helped to set up and monitor agriculture policies, management and plan agricultural land administration, optimise water sharing and secure food supply.

By its nature, a commercial farming business generates substantial quantities of data in the form of hand-written notes, hard and digital copies of documents, and, in cases of more technologically advanced operations, a stream of data from an array of electronic sensors and user inputs.

A challenge faced by many South African farmers is to efficiently and effectively consolidate, store, analyse and use this often disparate, potentially bewildering, but valuable information to make informed management decisions.

“It doesn’t help that there are already over 100 companies offering an ever-increasing array of technologies and associated products to monitor, measure and facilitate diverse aspects of modern farming businesses. These aspects include farm management software, precision agriculture and predictive analytics, sensors, smart irrigation, animal and crop data and analysis, robotics and drones, marketplaces, and now even next-generation farms,” says De Vries.

Tapping into knowledge of the Airbus team combined with the expertise of Laeveld Agrochem agents and Agri Technovation agronomists and a horticulturist that assists with the “translation” of data, plus the company’s growing capabilities in machine learning and artificial intelligence, Verde’s turn-key analytics will be able to characterise the status of crops through extraction of biophysical information.

Biophysical parameters include a new range of crop specific indices like LAI (Leaf Area Index, the number of square meters of green leaves present in one square meter of ground), fCover (% of surface of the ground covered by the crop, seen from above) and CHL (Content of chlorophyll A and B per unit area of leaves), giving the farmer much more precision data compared to the traditional NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) indices available today. With its extensive archive of images obtained from numerous satellites within the AIRBUS portfolio, both in-season and off-season monitoring would also be possible. Combining this information with the insights of your Laeveld Agrochem agent and Agri Technovation agronomist offers the farmer increased capability to make informed farming decisions. Verde’s Plug-and-Play Imagery crop analytics is fit for integration into any farm management information system (FMIS).

For more information, contact Agri Technovation on phone 021 300 0543 or email info@agritechnovation.co.za.

Click here to read more about Airbus Verde on the Intelligence Airbus website.

Comments adapted from articles published online.

Verbeter graan se winsgewendheid: Variërende saad en kunsmis

Deur Willem Eigenhuis, Hooflandboukundige: Graan en Pekans, Agri Technovation en Marnus Ferreira , Hoofgrondkundige, Agri Technovation

Dit is bevind (Graan SA inset data vir 2018 en 2019) dat mieliesaad en kunsmis kostes ongeveer 35% van totale mielieverbouing insetkoste per hektaar uitmaak. Hierdie toestand van sake bied dus ʼn wesenlike geleentheid om te poog om winsgewendheid per hektaar te verhoog. Deur die gebruik van nuwe tegnologie en presisie data is daar inligting beskikbaar wat gebruik kan word om ʼn werkbare voorbeeld op ʼn boer se tafel te plaas vir bespreking.

Daar is verskeie presisie data wat gebruik kan word byvoorbeeld grondklassifikasie, stroper kaarte, saamgestelde langtermyngemiddelde opbrengskaarte, die winsgewendheidsfunksie van Agri Technovation se MyFarmWeb™-
platform, asook nuwe AI (Artificial Intelligence) programme wat met GIS data geïntegreer kan word. Deur die verwerking en interpretasie van die data kan dit antwoorde verskaf wat die waarde van en die geleentheid vir variërende saad en kunsmis aanplantings
kan aandui.

Dit begin met die grond

Grondklassifikasie, met ander woorde die identifikasie van grond se fisiese eienskappe, kan ’n goeie aanduiding gee van grond se langtermyn heersende fisiese toestand (bv. die teenwoordigheid en diepte van die water-
tafel, versuipingsrisiko, logingspotensiaal, keerlaag diepte en dies meer). Hierdie fisiese eienskappe dra almal by tot die risiko wat die grond inhou vir langtermyn suksesvolle opbrengste. (Sien Kaart 1 regs).

Grond kan oor ’n plaas drasties varieer. Opbrengs- en risikobestuur is direk gekoppel aan die besluit rakende watter gewas, kultivar en plantpopulasie per hektaar, op watter gronde geplaas word. Die variërende toediening van saad en kunsmis gebaseer op die potensiaal en risiko van die gronde, is krities om insetkoste so effektief as moontlik te bestuur. Kultivar-seleksie gebaseer op jou grond in kombinasie met variërende plantestand en bemesting, plaas jou boerdery in ’n ander liga. Hierdie potensiaal en risiko’s kan nou bepaal word deur werklike beskikbare data.

Al is jy nie ingerig vir variërende toediening nie, kan jy steeds hoë, medium en lae risiko gronde identifiseer en daarvolgens besluite neem. Daar sal iets wees wat werk op daardie stuk grond; gewoonlik moet die korrekte bestuurspraktyk, gewas en kultivar net reg geïdentifiseer word.

’n Praktiese voorbeeld

’n Boer in die Oos-Vrystaat het 307 ha mielies geplant op baie goeie lande. Sy drie-jaar LGO (langtermyn gemiddelde opbrengs) volgens Kaart 1 is baie hoog – 8,2 ton per hektaar. Uit die legende-indelings is 14% van die oppervlakte onder 5 ton opbrengs. Graan SA se sensitiwiteitsanalise vir die Oos-Vrystaat wys dat wins eers gemaak word op 5 ton per hektaar se opbrengste teen R2300/ton en ’n totale inset van R9500/ha.

Dus kan die inligting gebruik word met legende op Kaart 1 om te besluit onder watter opbrengste en lande jy nie wil plant nie, of eerder met verminderde insette wil plant.

As daardie hektare nie geplant gaan word nie, lig die opbrengste na 9,2 ton per ha, en word R403 000 gespaar deur nie op daardie grond te plant nie. Met ’n gemiddelde plantpopulasie van 32 000 plante per hektaar, is 122 sakkies saad ge-
bruik om die 307 ha in totaal mee te plant.

Op die boer se totale aanplanting van 2802 ha lande mielies (2017/2018 seisoen), is die totale variërende saadindeling nog steeds op dieselfde sakkies saad indeling uitgewerk, maar op sekere kultivars soos DKC 75-65BR het dit uit proewe tot 1,7 % oesverbetering gelei; dit is R116.59 meer in sy sak per hektaar.

Op variërende kunsmis indeling was ʼn groot besparing van 28% gesien, met ʼn totale besparing van R1 282 282.00 of te wel 4,8% op die totale insetkoste (R9500/ha).           

Met die gebruik van data-ontginning en MyFarmWeb™, kan Agri Technovation die werklike LGO op jou grond bepaal; nie slegs vir verskillende graangewasse nie, maar ook per kultivar. Agri Technovation kan nou presisie data en stroper kaart inligting integreer om kultivar aanbevelings met grondeienskappe en -potensiaal soos bv. grondtipe, gronddiepte, waterhouvermoë,en meer, te maak (Sien Figuur 1).

Kaart 1: Saamgestelde potensiële opbrengskaart van drie jare

Die toenemende wêreldwye aanvraag na voedsel beteken dat produsente onder meer druk gebuk gaan om groter opbrengste met dieselfde hoeveelheid hulpbronne te produseer. Hierdie faktor, gekombineer met ʼn ander naamlik die aansienlike druk op winsgrense, beteken dat die optimisering van doeltreffendheid ’n primêre prioriteit vir baie produsente is.

Deur gebruik te maak van Agri Technovation se toegewyde grondklassifikasie dienste en landboukundige ondersteuningsdienste kan ons jou boerdery op ’n praktiese manier na die volgende vlak neem. Grondklassifikasie
is die fondasie kaart van jou plaas en die sleutel tot suksesvolle langtermyn boerdery.

Figuur 1: Grondtipe korrelasie met kultivartipe

Bronne:

Haarhof, S.J. & Swanepoel A. Plant population and maize grain yield: A global systematic review of rainfed trials. Scientific Perspectives, July, 2018.

Lakesh K. Sharma and Sukhwinder K. Bali. A review of methods to Improve Nitrogen use efficiency in agriculture. Sustainability 10 (51), Des 2017.

MyFarmWeb™ consistently evolving to suit consumer needs

By Erald Smith, Head of MyFarmWebTM and Services Agri Technovation.

According to a new market intelligence report by BIS Research (Source: MarketResearch), the global smart farming market is expected to reach $23.14 billion by 2022. In the coming years, smart farming is also anticipated to impact significantly on the agricultural economy by bridging the gap between small and large-scale businesses. This trend is pertinent not only in developed countries, but also developing countries. In South Africa, applying Agricultural Technology (AgTech) sooner rather than later could improve on the ultimate sustainability of agriculture as we currently know it.

As with any digital platform, keeping consumers happy is not an easy task and requires more than just regular updates. It involves an iterative process – consisting of in-depth research, extensive planning, and unbeatable commitment. A firm reality of our current technological world is that the existence of a healthy developer/consumer relationship is absolutely non-negotiable for the success of any digital platform.

The Agri Technovation MyFarmWeb™ platform is at the forefront of digital innovation, especially when it comes to precision agriculture. The platform itself offers consumers the opportunity to easily apply precision farming in their daily farming practices with the help of a cloud-based application. The primary objective of precision agriculture is to attain profitability, efficiency and sustainability on the farm – these aspects representing what every producer always strives to improve on. By improving their overall production efficiency, producers will be able to make swift yet informed decisions. In this instance, MyFarmWeb™ is a complementary tool in the form of a convenient internet-based platform that is easily accessible to all producers.

MyFarmWeb™ has succeeded in turning the availability, use and accessibility of agriculture-related data into an important resource. It also provides producers the opportunity to give valuable input (suggestions, requirements, needs etc.) on the development of the platform itself. User suggestions are sent directly to Agri Technovation for consideration, assisting us in our efforts to develop regular updates for the platform with the end-user in mind. 

This healthy relationship between developer and producer/consumer is beneficial to both parties in that it facilitates a continuous development process through which the App evolves into the best possible end-product while keeping the daily users’ requirements and needs in mind throughout the development process.

It’s a give and take relationship

The team behind MyFarmWeb™ receives regular updates and feedback from users (producers working in the field) and administrators using the platform on a daily basis. This provides the development team with new content to incorporate into the development for roll-out, as part of weekly updates to the platform.

These updates are based on specific user feedback – and whilst each comment goes through a vetting process, almost all comments are implemented into the final product. The development team believes that every single piece of feedback received from one producer could also represent the need of another.

The vetting process focuses on the real-world application of the feature by considering the potential real-world impact that the feature could possibly have. For example, if the feature is specific to a crop that is less common, it would only apply to a small number of producers in South Africa.

On the other hand, implementing a feature that is specific to a large number of producers in South Africa such as citrus producers, would be more viable as they are more wide-spread across South Africa and they are more in numbers. Above all else, with MyFarmWeb™ the end-user has more power over the evolution of the platform than one would find with other widely used digital platforms, because the developer/consumer relationship is extremely tightly knit. It is therefore highly likely that the features that producers have requested and/or would like to use on the platform, will be implemented.

Innovative and customer centric features

User feedback varies, ranging from concerns about user experience interfaces to innovative ideas concerning actual features that many could benefit from. Agri Technovation takes each query to the drawing board for consideration and to determine whether it is technically possible to implement and worth developing.

Initial features on the platform included profitability configuration expansion and aerial maps. Since then, updates have been implemented, most of which were fuelled by user requests. The most recent updates include:

Smart Layer Yield Map:

Identify crop, cultivar, root stock (perennial crops), row width, plant spacing, plant population and economic considerations such as cost per hectare and price per ton on a per field basis. Once a harvest has been marked as complete on the smart layer, a new map is created automatically showing the crop cultivar and yield. This also enables the producer to see graphically where specific crops and cultivars were planted and harvested.
Historic production data on field level is stored indefinitely.

Dam levels:

This feature allows producers to monitor a customised selection of provincial dam levels. Users have the ability to select dams that are of interest to them and monitor their levels throughout the year.                                      

Coverage maps:

MyFarmWeb™ has added cellular coverage maps to allow users to see what the coverage on their farm is. This is especially useful when deciding on whether to acquire data transmitting devices used for monitoring irrigation and other relevant IoT applications.

ITEST Leaf™ expansion:

Recently MyFarmWeb™ introduced norms on the ITEST Leaf™ points. All new leaf samples are indicated by colour, which coincides with whether or not the elements are within or outside the norms.

My Irrigation™:

With My Irrigation™ infrastructure, users have the capability to view and store their irrigation designs on the platform.

My Flight™:

My Flight™ provides users with the ability to view aerial application flight paths. This feature is especially useful with PPM™ to see if target areas have been covered or not.

Biophysical parameters:

MyFarmWeb™ has integrated with Airbus VERDE™, which will provide a solution that offers more than a standard NDVI (Normalised Difference Vegetation Index). VERDE™’s biophysical parameters are calibrated by crop type and are currently offered on wheat, maize, soya, pastures, cotton, sunflowers, sugar cane, canola, potatoes and barley. Users can subscribe to their fields of interest and monitor it via the platform.

VERDE™ offers three parameters, namely:

FCover: The percentage amount of area within the monitored zone occupied by the crop.

Chlorophyll: Allows for the assessment of nitrogen concentration and deriving nitrogen variable input recommendations.

Leaf area index: The number of square metres of leaves present in one square metre of ground.

With weekly MyFarmWebTM roll-outs of updates taking place, we take pride in the fact that queries regarded as highest priority could be implemented very quickly – something that is rather unusual in the app development world. Agri Technovation always endeavours to have open communication lines with all of its users, effectively providing a pinhole insight to each user’s needs.

The next steps

Agri Technovation is continuously looking to add value to the MyFarmWeb™ platform by finding new and innovative ways to enhance the users’ experience. By taking into account user queries received, our developers have a range of features lined up to be included in future updates.

Upcoming features development

Multi-select on the Smart Layer:

Users will have the ability to select multiple fields whilst allocating crops in the Smart Layer. The same crop and cultivar information can be applied over many different fields, which will ultimately save the user the time it would take to input each crop individually.

Coordinates:

This feature will enable users to select points of interest on their farm such as the position of an irrigation pipe or a patch of sedges on his land, and pinpoint coordinates to share with other stakeholders.

This is also a very useful feature when the taking of samples is required, when areas that need specific attention need to be inspected, when revisits or follow-up visits need to be done or for identifying areas of high yield,
to mention a few.

Fruit growth and quality indicators:

By the next fruit growth season, the platform will have a function in place that allows users to monitor fruit growth and trends, while visual representations of growth are displayed on MyFarmWeb™.

Hortec integration:

Hortec’s integration with the platform is underway and users will soon have the ability to view their Hortec weather data on the MyFarmWebTM platform.

Smart Layer download:

This feature will allow users to download smart layer data in CSV or Excel format, in addition to having the ability to upload CSV or Excel data into MyFarmWeb™ using a template. This will significantly reduce the effort associated with the uploading of historic data and will speed up the uploading process by collating historic information into one document for this purpose.

Smart Layer identifier:

Users will be able to query the Smart Layer to determine where certain crops and cultivars are planted on a farm. For example, this feature will allow users to determine where citrus trees of a certain age and rootstock have been planted. The resulting map will display on which field these trees are planted and give
a dynamic feel to the Smart Layer tool.

JD Link:

Lastly, the platform will soon have the ability to download and display harvester maps produced within the John Deere Operations Centre. This feature will also allow users to view their John Deere vehicles as a live layer – information about the vehicle position, heading, speed and fuel level will be displayed.

Developers are hard at work to ensure
future updates are available to users as soon as possible.
Some of the next essential developments include Notifications and an Activity Tracker. The tracker will enable users to plan, manage and report on specific farming activities such as spraying, fertilising, planting, fieldwork and harvesting.